Sopron és Vidéke Ipartestület

Sopron, Csengery u. 55.


Sopron és Vidéke Ipartestület céginformációk

Szervezetünk

A Sopron és Vidéke Ipartestület 1990. június 15- én mondta ki megalakulását, önkéntes tagsággal, és az 1892-ben alakult Sopron és Vidéke Általános Ipartestület, illetve az 1948-ban alakult soproni KIOSZ Alapszervezet egyenes jogutódjaként tartja számon magát.
Taglétszámunk 500 fő .
Tagjaink elsősorban a hagyományos kisipari és kézműves tevékenységet folytató egyéni vállalkozókés gazdasági társaságok. A tagság 12 szakosztályba tömörülve - ifjúsági tagozattal és társas vállalkozói tagozattal kiegészülve - több mint 50 szakmában végzi tevékenységét. Működés iteülete Sopron illetve környékén 25 község.

Az IPARTESTÜLET célja és feladatai:

Az Ipartestület alapelve a mesterség tisztelete és a szakmai munka becsülete, mely érdekében a tagjai kinyilvánítják azon szándékukat, hogy önkéntes alapon l létrejött szervezetük az egymás iránti kölcsönös megbecsülésen alapul.
Az Ipartestület az egyéni- és társas vállalkozások gazdasági és szakmai érdekeinek képviseletét és érdekvédelmét ellátó
társadalmi szervezet.
Az Ipartestület célja továbbá a szakma és a tagság jó hírnevének megorzése, valamint a tagok szakmai tudásának fejlesztése.
A becsületes, tisztességes munkát végzok részére az Ipartestü let "Garancia a Minoségért védjegyet" ad ki, amelynek kiadását, visszavonását külön szabályzatban rögzíti az Elnökég.

Az Ipartestület céljai megvalósulása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

• A tagság egészét vagy egy - egy csoportját érintő jogi, gazdasági, pénzügyi és szakmai kérdésekben kialakult véleményeket foglalja össze, továbbí tja az illetékes államhatalmi valamint helyi szervek felé , illetve képviseli azok előtt.

• Kapcsolatot tart az egyéni és társas vállalkozók érdekeit támogató társadalmi szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel, valamint együttműködik a hasonló szakmai elveket valló egyéb hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel.

• Együttműködési megállapodást köthet államhatalmi és helyi szervekkel, társadalmi szervezetekkel, szövetségre léphet más szakmai ipartestülettel, illetve azok területi szövetségével.

• Ellátja tagjainak, mint munkáltatónak az érdekképviseletét az általuk foglalkoztatott alkalmazottakat képviselő szervezetekkel szemben.

• Vállalja a tagjai és azok ügyfelei között felmerülő vitás kérdések egyeztetéssel történő rendezését.

• Felvilágosítást ad tagjainak a vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos jogi, gazdasági, pénzügyi és egyéb szakmai szabályokról.

• Segítséget nyújt a tagság szakmai továbbképzésének megszervezésében, elősegíti részvételüket a szakmunkástanulók gyakorlati képzésében.

• Közreműködik abban, hogy tagjai megismerjék a hazai és Európai Uniós pályázati kiírásokat, szükség szerint segítséget nyújt a pályázatok elkészítésében.

• A rászoruló tagjai támogatása, a közösségi események, rendezvények segítése érdekében Alapítványt működtet.

• Szolgáltatásokat nyújt ingyenesen, valamint díjfizetés ellenében tagságán kívüli magán és jogi személyiség nélküli szervezeteknek.Ipartestületünk a múltját és hagyományait ápolva tevékenykedik. De a mindennapok elvárásainak , kihívásainak is meg kell felelnünk.

A gyorsaság, a naprakészség, a tájékozottság az egyik legfontosabb követelmény az iparosok és vállalkozók számára is.

Ezt a naprakészséget kívánjuk szolgálni folyamatosan a legfontosabb információkkal, az interneten, a saját honlap segítségével.

Szolgáltatások

- Gazdasági és jogi érdekvédelem, érdekegyeztetés, érdekérvényesítés

- Jogsegély szolgálat

- Tanácsadás vállalkozás alapításhoz, kezdő vállalkozások támogatása

- Adó, biztosítási, jogi tanácsadás

- Vállalkozással kapcsolatos egyéni ügyek intézése, tanácsadás

- Hitel felvételi tájékoztató

- Pályázat figyelés

- Szakmai tanfolyamok, előadások, bemutatók szervezése

- Munka és tűzvédelmi oktatások

- Biztosítások kötése

- Internetes honlap gazdasági, érdekképviseleti aktuális információkkal

- Terem bérbeadás

- Ipartestületi tagoknak kedvezményes szolgáltatások megkötése

- Nyomtatványok, kiadványok beszerzése

Sopron és Vidéke Ipartestület térképen

Sopron és Vidéke Ipartestület fotói