Hírek RSS


Okosnet hírek

Magyar Idők

Hirado.hu

Hírek » Életmód, Életforma

2016.11.11.

Keresztény viselkedés

Isten elhívott bennünket, hogy istenfélõ nép legyünk, akik a menny elveivel összhangban gondolkozunk, érzünk és cselekszünk. Hogy a Lélek kialakíthassa bennünk Urunk jellemét, csak olyan dolgokkal foglalkozzunk, ami krisztusi tisztaságot, egészséget és örömet ad életünkben.

Ez azt jelenti, hogy szórakozásunk és kapcsolataink megfelelnek a keresztény ízlés és szépség legmagasabb szabályainak. Tudatában vagyuk annak, hogy kulturális különbségek vannak köztünk, de igyekszünk egyszerüen, szerényen és rendesen öltözködni, ahogy illik azokhoz, akiknek igazi szépségét nem a külsõ díszítése, hanem a szelíd és nyugodt lélek hervadhatatlan ékessége adja meg. Ez azt is jelenti – mivel testünk a Szentlélek temploma -, értelmes módon kell róla gondot viselnünk. Kellõ mozgás és pihenés mellett a lehetõ legegészségesebb étrendet követjük, és tartózkodunk a Szentírás által tisztátalannak minõsített ételektõl. Mivel a dohányzás és az alkoholos italok fogyasztása, valamint a gyógyszerek és narkotikumok felelõtlen alkalmazása árt a testünknek, ezektõl is tartózkodunk. Inkább olyan dolgoknak adunk helyet az életünkben, amelyek gondolatainkat és testünket Krisztus hatása alá vonják, aki azt akarja, hogy jók, egészségesek és boldogok legyünk. (Hitelvek – 21)

A keresztény magatartás – Krisztus követõjének életvitele – hálás felelet a csodálatos megváltásra, Isten Krisztus által hozott áldozatára. Pál ezt a felhívást intézi minden keresztényhez: "Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élõ, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata" (Róm 12: 1-2). Tehát a keresztények önszántukból óvják és fejlesztik szellemi, fizikai és lelki képességeiket, hogy megdicsõíthessék Teremtõjüket és Megváltójukat.

Krisztus így imádkozott: "Nem azt kérem, hogy vedd ki õket e világból, hanem hogy õrizd meg õket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok" (Jn 17:15-16). Hogyan élhet egy keresztény a világban, mégis elkülönülten attól? Miben kell keresztény életvitelének különböznie a világétól?

A keresztény életformájának nem azért kell különböznie a világétól, hogy csupán más legyen, mint a világé, hanem azért, mert Isten elvek szerinti életre hívta el õt. Az az életvitel, amelyre Isten elhívta, alkalmassá teszi, hogy mint Isten teremtménye a legmagasabb szintet elérve eredményes legyen szolgálatában. A világtól való különbözés elõsegíti küldetését is: hogy mint só és világosság szolgáljon a világnak. Mi értéke van a sónak, ha nincs íze, vagy a világosságnak, ha nem különbözik a sötétségtõl?

(forrás: Magyar keresztények)